(I Need You Now) - ի համար ավելի շատ բառեր, քան Alias- ը

Պարզեք Ձեր Հրեշտակի Քանակը

 • Չափածո 1. Ահա ես առավոտյան ժամը վեցին
  Դեռ մտածում եմ քո մասին
  Դեռ դժվար է, առավոտյան ժամը վեցին
  Քնել առանց քեզ

  Եվ ես գիտեմ, որ դա կարող է
  Սիրո համար կարծես ուշ է
  Այն ամենը, ինչ ես գիտեմ

  Երգչախումբ. Ես հիմա քո կարիքն ունեմ
  Ավելին, քան բառերը կարող են ասել
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ
  Ես պետք է ճանապարհ գտնեմ
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ
  Նախքան խելքս կորցնելը
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ

  2 -րդ համար. Ահա ես եմ, ես նայում եմ իմ պատուհանից
  Ես երազում եմ քո մասին
  Չեմ կարող քեզ բաց թողնել, առավոտյան ժամը վեցին
  Ես զգում եմ, որ դու իմ կողքին ես

  Եվ ես գիտեմ, որ դա կարող է
  Սիրո համար կարծես ուշ է
  Սիրո համար, Օ,, Օ Oh, Օ Oh

  Երգչախումբ

  Օ, ես պետք է լսեմ, թե ինչպես ես ասում
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ
  Նախքան խելքս կորցնելը
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ
  ես հիմա քո կարիքն ունեմ


Խաղալ (Ես հիմա քո կարիքն ունեմ) Ավելին, քան բառերը կարող են ասել Ոչ մի բան չգտնվեց: Կարող է պարունակել փոխկապակցված հղումներ

Պարզեք Ձեր Հրեշտակի Քանակը

Տես Նաեւ:

Այսօր Լավագույնը.

Lovely by Billie Eilish (Հալիդի մասնակցությամբ)

Lovely by Billie Eilish (Հալիդի մասնակցությամբ)

Տոնի Բասիլի խոսքերը Միկիի համար

Տոնի Բասիլի խոսքերը Միկիի համար

Lynyrd Skynyrd- ի Free Bird երգի բառերը

Lynyrd Skynyrd- ի Free Bird երգի բառերը

Lyrics for Let's Go Crazy by Prince

Lyrics for Let's Go Crazy by Prince

Քարտեզներ Maroon 5-ի կողմից

Քարտեզներ Maroon 5-ի կողմից

Մաքսվելի արծաթե մուրճը `The Beatles- ի կողմից

Մաքսվելի արծաթե մուրճը `The Beatles- ի կողմից

Խոսքեր ՝ Հույսի և փառքի երկիր ՝ Էդվարդ Էլգարի համար

Խոսքեր ՝ Հույսի և փառքի երկիր ՝ Էդվարդ Էլգարի համար

Քլիֆ Էդվարդսի «When You Wish Upon A Star»-ի բառերը

Քլիֆ Էդվարդսի «When You Wish Upon A Star»-ի բառերը

Ընդգրկելով փոփոխությունը, նոր սերը և հոգևոր աճը 55 համարի հրեշտակի հետ

Ընդգրկելով փոփոխությունը, նոր սերը և հոգևոր աճը 55 համարի հրեշտակի հետ

Աննա Քենդրիկի գավաթների բառերը

Աննա Քենդրիկի գավաթների բառերը

Մենք այլևս չենք խոսում (Չարլի Փութ) (Սելենա Գոմեսի մասնակցությամբ)

Մենք այլևս չենք խոսում (Չարլի Փութ) (Սելենա Գոմեսի մասնակցությամբ)

Պոռնոգրաֆիա The Cure-ի կողմից

Պոռնոգրաֆիա The Cure-ի կողմից

Բառերի բառեր Coldplay- ի կողմից

Բառերի բառեր Coldplay- ի կողմից

Սթիվի Նիքսի տասնյոթ եզրը

Սթիվի Նիքսի տասնյոթ եզրը

Hey How's It Going by Santana

Hey How's It Going by Santana

Սիրում ես ինձ ըստ ուրվագծերի

Սիրում ես ինձ ըստ ուրվագծերի

Արթնացեք փոքրիկ Սյուզիին The Everly Brothers-ի կողմից

Արթնացեք փոքրիկ Սյուզիին The Everly Brothers-ի կողմից

Բի Գիզի «How Deep Is Your Love» երգի բառերը

Բի Գիզի «How Deep Is Your Love» երգի բառերը

Skyfall Ադելի կողմից

Skyfall Ադելի կողմից

Pocketful Of Sunshine- ի բառերը ՝ Նատաշա Բեդինգֆիլդի կողմից

Pocketful Of Sunshine- ի բառերը ՝ Նատաշա Բեդինգֆիլդի կողմից